Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą deweloperską. Na czas trwania każdej budowy zawieramy umowy zlecenia z inspektorami nadzoru na nadzór na konkretnej budowie. Jeśli jest kilka budów to na każdą z nich zawierana jest odrębna umowa. W praktyce wygląda to tak, iż pewne osoby są stale "zatrudnione" w firmie na podstawie umowy zlecenia tylko, że umowy dotyczą różnych budów. Z reguły osoby zatrudniane w naszej spółce są oprócz tego pracownikami w innych firmach i zarabiają powyżej minimum, co nam oświadczają. 1) czy mamy prawo zawierać takie umowy w formie umów cywilno-prawnych, czy też istnieje ryzyko że mogą być te umowy odebrane jako umowy o pracę? Jakim ewentualnym zapisem w umowie zlecenia można się zabezpieczyć, aby nie mogły być potraktowane jako umowy o pracę? 2) czy z tytułu zawarcia umów zleceń z osobami będącymi pracownikami w innych firmach i zarabiających powyżej minimum podlegają one oprócz ubezpieczenia zdrowotnego również ubezpieczeniu wypadkowemu? 3) Czy zawierając umowę zlecenie np. na okres roku na pełnienie nadzoru na budowie "X" możemy określić tylko miesięczną stawkę wynagrodzenia, czy też należy określić wysokość za cały okres z zaznaczeniem wypłaty w miesięcznych częściach? 4) Czy jako potwierdzenie spełnienia wymogów o minimalnej stawce godzinowej wystarczy zestawienie ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu od zleceniobiorcy i czy stawka za godzinę może być różna w każdym okresie, jeśli tylko przekracza minimalną stawkę ustawową? 5) Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków przez zleceniobiorcę, czy też naliczenie wypłaty może przyjąć inną formę? W naszej praktyce do umów zleceń nie posiadamy rachunków, sporządzamy na koniec każdego miesiąca listę umów zleceń z wyliczeniami określonych składek i kwot do wypłaty, podobnie do tradycyjnej listy płac. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację