Czy pracodawca może zatrudniać cudzoziemców nie posiadających dokumentów pobytowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy cudzoziemcowi - kierowcy międzynarodowemu - należy wypłacić wynagrodzenie za czas, kiedy nie może wykonywać swoich obowiązków ze względu na brak dokumentów kierowcy lub ważnej wizy/zezwolenia na pobyt tymczasowy?

Firma transportowa zawarła umowy o pracę z obywatelami Republiki Filipin. Pracownicy zostali zatrudnieni na stanowiska kierowców ciężarówek w ruchu międzynarodowym. Umowy o pracę zostały zawarte od momentu przybycia Pracowników do siedziby Pracodawcy na okres 2 lat. Wynagrodzenie ustalono dosłownie w tej treści: podstawa 3160 zł brutto oraz delegacje, co oznacza nie mniej niż 1400 euro netto albo pracownik będzie uprawniony do podstawowego wynagrodzenia brutto (dalej już nie dopisano, w jakich okolicznościach). Nie ma w umowie innych zapisów poza kwestiami urlopu, wynagrodzenia chorobowego, płatności za nadgodziny, przestrzegania BHP itp. Pracownicy przyjechali do Polski, do firmy we wrześniu 2022. Od tamtej pory nie otrzymali żadnego wynagrodzenia, ponieważ najpierw pracodawca wyrabiał im dokumenty kierowcy (kod 95, świadectwo kwalifikacji zawodowych kierowcy oraz kartę kwalifikacji kierowcy). Kiedy po paru miesiącach te dokumenty były gotowe, pracownikom skończyły się wizy, a wciąż czekają na decyzję wojewody w sprawie pobytu czasowego (wnioski zostały złożone zaraz po przybyciu do Polski). W takiej sytuacji nie mogą oni wyjeżdżać i wjeżdżać do Polski, czego wymaga praca kierowcy międzynarodowego. Pracodawca kazał pracownikom podpisać wnioski o urlopy bezpłatne, które ci podpisali. W międzyczasie pracodawca zapewnia pracownikom zakwaterowanie oraz wypłaca zaliczki na zakup żywności, które zamierza potrącić z przyszłych wynagrodzeń.

Czy i ewentualnie w jakiej wysokości pracownicy powinni dostać wynagrodzenia?

Czy brak potrzebnych wymienionych dokumentów powinien obarczać negatywnymi konsekwencjami pracowników?

Czy potrącenie zaliczek z przyszłych wynagrodzeń będzie właściwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX