Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Niektórzy pracownicy firmy, z powodu COVID-19 objęci są przestojem. W firmie obowiązuje regulamin motywacyjnego systemu premiowego, w świetle którego pracownikom przysługuje premia kwartalna. Premia kwartalna do wypłaty wylicza jest według wzoru: AxBxCxD gdzie:

A - premia bazowa zapisana w umowie o pracę;

B - procentowy wskaźnik obecności (premia nie przysługuje za każdy dzień absencji, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, zasiłki bądź świadczenia z ubezpieczeń społecznych; ponadto premia nie przysługuje za niepłatne absencje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione);

C - % realizacji zysku operacyjnego w stosunku do budżetu;

D - % realizacji kluczowych wskaźników efektywności pracownika.

Czy przy tak skonstruowanej i zapisanej premii kwartalnej, pracodawca może zaliczyć okres przestoju do nieobecności zmniejszającej procentowy wskaźnik obecności pracownika, mający wpływ na wyliczenie premii do wypłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?