Czy pracodawca może zaliczać całość zryczałtowanego dodatku za pracę w systemie zmianowym czterobrygadowym jako składnik... - OpenLEX

Nowość Czy pracodawca może zaliczać całość zryczałtowanego dodatku za pracę w systemie zmianowym czterobrygadowym jako składnik wynagrodzenia minimalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wypłaca zryczałtowany dodatek za pracę w systemie zmianowym czterobrygadowym w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Za pracę w porze nocnej pracodawca wypłaca dodatek w wysokości 27% stawki godzinowej pracownika wynikającej z jego wynagrodzenia zasadniczego. Jednak zryczałtowany dodatek za system zmianowy czterobrygadowy obejmuje już dodatek za pracę w porze nocnej.

Czy pracodawca może zaliczać całość zryczałtowanego dodatku za pracę w systemie zmianowym czterobrygadowym jako składnik wynagrodzenia minimalnego w rozumieniu ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, czy powinien z kwoty dodatku zryczałtowanego odjąć dodatek za porę nocną?

Jeśli powinien odjąć dodatek za porę nocną i nie wliczać go do płacy minimalnej, to w jakiej wysokości odjąć - 27% stawki zasadniczej pracownika, czy 20% minimalnej płacy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX