Czy pracodawca może żądać od pracowników odstępnego w przypadku rezygnacji z wycieczki? - OpenLEX

Czy pracodawca może żądać od pracowników odstępnego w przypadku rezygnacji z wycieczki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zorganizował wycieczkę zagraniczną. W roku 2020 podpisał umowy z biurem podróży umowę obwarowaną karami za nie dotrzymanie warunków lub rezygnację z niej. W założeniu wycieczka organizowana była przyjmijmy dla 50 pracowników. Z uwagi na pandemię część pracowników ok. 10 zrezygnowała. Biuro wystąpiło o zapłatę kar z tego tytułu. Dyrektor reprezentujący pracodawcę uznał, że koszt kar poniosą pracownicy nakazując zapłacenie kar na konto ZFŚS, co zostało wprost przekazane pracownikom na radzie pedagogicznej. Zapisy o możliwości nałożenia kar nie występują także w regulaminie zakładowym.

1) Czy pracodawca może, a jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów, nałożyć na pracowników tego rodzaju kary czy jak to teraz nazywa opłaty?

2) Jakie konsekwencje grożą dyrektorowi, który bez podstawy prawnej zastosował kary wobec pracowników i jaka instytucja byłaby w takiej sytuacji właściwa do zajęcia się sprawą i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX