Czy pracodawca może żądać od pracownika podpisania umowy o zwrocie kosztów za szkolenie, jeśli jest w niej zapis o zwrocie... - OpenLEX

Czy pracodawca może żądać od pracownika podpisania umowy o zwrocie kosztów za szkolenie, jeśli jest w niej zapis o zwrocie kwoty wynagrodzenia za dzień szkolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy działu księgowości uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zmian w VAT. Szkolenie trwało 6 godzin i miało miejsce w dniu roboczym poza terenem zakładu pracy. Po odbytym szkoleniu pracownikom wręczona została umowa - Porozumienie Stron - w którym zobowiązują się do zwrotu kosztów szkolenia powiększonego o wartość 6 godzin ich pracy. Umowa obowiązuje przez okres 3 lat.

Czy pracodawca ma prawo wymagać zwrotu tych kosztów proporcjonalnie przez okres 3 lat w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę (w szczególności dotyczy to wartości godzin pracy)?

Szkolenie trwa 6 godzin i dotyczy bieżących regulacji podatkowych - pracodawca uważa, że podnosi kwalifikacje pracowników i może ich zobowiązać do "lojalki" powiększonej o wartość 6 godzin ich pracy. Pracownicy nie chcą podpisywać takiego zobowiązania uważając, że pracodawca błędnie stosuje art. 103 Kodeksu pracy.

Czy pracodawca ma prawo wymagać podpisania takiego porozumienia stron?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?