Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o powszechnym obowiązku obrony w kwestionariuszu osobowym dla pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jakubik Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o powszechnym obowiązku obrony w kwestionariuszu osobowym dla pracownika? Jeśli tak, to jaki przepis prawa pozwala na przetwarzanie przez pracodawcę tego rodzaju danych osobowych (dot. RODO)? Czy pracodawca może zbierać dane w nw. zakresie? Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony: uregulowany /nieuregulowany

b) stopień wojskowy .................(numer specjalności wojskowej ..................)

c) przynależność ewidencyjna do WKU ..................................

d) numer książeczki wojskowej ......................................

e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ...........................

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access