Czy pracodawca może występować do pracowników z wnioskiem o informację, czy w okresie ostatnich 14 dni przebywali w regionie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i/lub czy mieli kontakt z osobą zakażoną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z pojawieniem się zakażenia korona wirusem w Polsce, chcielibyśmy jako pracodawca zadać następujące pytania:

1. Jak potraktować nieobecność w pracy pracownika, który co prawda nie jest chory, ale przebywa w kwarantannie domowej (zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w związku z tym, że miał kontakt z osobą zarażoną lub wrócił z rejonów o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym zdefiniowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny? Na jakiej podstawie (zakładam, że pracownik nie otrzyma w takiej sytuacji L4) pracownik ma mieć usprawiedliwioną nieobecność? Jaki jest status tego pracownika – czy ma nieobecność usprawiedliwioną płatną czy niepłatną?

2. Czy pracodawca, podejmując informację o tym, że pracownik miał kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie korona wirusem, może pracownika odsunąć od pracy i nakazać jej pozostanie w domu? Jakiego rodzaju formalności powinny zostać w związku z tym dopełnione – czy trzeba z pracownikiem podpisać porozumienie w tej sprawie na piśmie? Jeśli pracownik nie ma możliwości pracy zdalnej – bo np. jest pracownikiem produkcyjnym - to czy za czas, kiedy pracownik nie pracuje możemy pracownikowi nie zapłacić? Jaki jest w takich przypadkach rekomendowany czas odsunięcia od pracy?

3. Czy pracodawca, w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem wśród pracowników, ma prawo pozyskiwać od pracowników na piśmie oświadczenia na temat tego, czy przebywali w ciągu ostatnich 14 dniu na terenach o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym lub czy mieli kontakt z osobom zakażoną?

4. Czy pracodawca ma obowiązek, w sytuacji powzięcia informacji na temat tego, że jeden z jego pracowników jest zakażony korona wirusem, przekazać taką wiadomość Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX