Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony w okresie 2000 - 2008 na pełnym etacie w charakterze radcy prawnego starostw. Od 2008 r. na zasadzie porozumienia stron co do warunków pracy i płacy zmienił zatrudnienie na inne stanowisko pracy Powiatowy Rzecznik Konsumentów bez rozwiązania stosunku pracy w wymiarze 1/4 etatu (pracuje nadal).

Czy pracodawca może wystawić mu wystawić świadectwo pracy za okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i na stanowisku pracy do 2008 r., mimo dalszego istnienia stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?