Czy pracodawca może wystąpić do Urzędu Pracy z wnioskiem o częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, gdy uprzednio otrzymał subwencje finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może wystąpić do Urzędu Pracy z wnioskiem o częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w sytuacji, gdy uprzednio otrzymał subwencje finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, co obejmować może także koszty wynagrodzeń pracowników?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access