Czy pracodawca może wypowiedzieć to porozumienie kończące zakładowy spór zbiorowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca (SPOZ) zawarł ze zakładowymi związkami zawodowymi porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w latach 2017-2021. Porozumienie zostało zawarta jako zakończenie sporu zbiorowego na podstawa art. 9 ustawy o sporach zbiorowych. W zasadzie sprawa podwyżek została wyczerpana z uwagi na upływ czasu i porozumienie w tej części jest wykonane ale w porozumieniu tym zostały określone dodatkowe odprawy dla pracowników którzy nie osiągają przeciętnego wynagrodzenia GUS dla przedsiębiorstw w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników. Porozumienie nie ma daty końcowej ani też okresu obowiązywania, nie zawiera też odesłania do kodeksu cywilnego ani też do przepisów kp o wypowiadaniu układów zbiorowych.

Czy i na jakiej podstawie, w jakich ewentualnie okolicznościach, pracodawca może wypowiedzieć to porozumienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX