Czy pracodawca może wypłacać środki z ZFŚS na dofinansowanie wypoczynku, gdy pracownik był na urlopie krótszym niż 14 dniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi ZFŚS.

Czy pracodawca może wypłacać środki z ZFŚS na dofinansowanie wypoczynku, gdy pracownik był na urlopie krótszym niż 14 dniowy?

Czy aby wypłacić pieniądze z ZFŚS pracownik musi złożyć wniosek, czy wystarczy lista pracowników, którzy przebywali na urlopie w danym roku - bez składania wniosku przez tych pracowników?

Czy wypłatę musi zatwierdzić rada pracownicza gospodarująca środkami?

Czy wymagana jest każdorazowo zgoda pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX