Nowość Czy pracodawca może wymusić na pracowniku dostarczenie orzeczenia o zakończeniu leczenia i zdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik administracji przebywał na zwolnieniu lekarskim 175 dni. Pod koniec ostatniego zwolnienia odebrał skierowanie na badania kontrolne jednak nie wykonał ich i nie dostarczył orzeczenia o zdolności do pracy. Po zakończeniu swojego zwolnienia lekarskiego, wykorzystuje opiekę nad chorym dzieckiem, następnie opiekę nad chorym członkiem rodziny i ponownie opiekę nad chorym dzieckiem. Czy jako pracodawca możemy w jakiś sposób wymusić na pracowniku dostarczenie orzeczenia o zakończeniu leczenia i zdolności do pracy? Dodam, że wcześniej pobrane skierowanie do lekarza medycyny pracy straciło swoją ważność. Jak wiadomo podanie się badaniom kontrolnym i okresowym jest obowiązkiem pracownika, za których naruszenie przewiduje się odpowiednie sankcje.Czy musimy czekać, aż pracownik zakończy wszelkie możliwości wykorzystania zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy może przesłać nowe skierowanie pocztą? Czy możemy wymagać dostarczenia takiego orzeczenia stwierdzającego zdolność do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX