Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy - członkowie zarządu związku zawodowego - są zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy. Zatrudnieni w tym systemie za każdą godzinę pracy w niedzielę otrzymują dodatkowe wynagrodzenie - 200% stawki godzinowej normalnego wynagrodzenia. Otrzymują oni także dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Zarząd zakładowej organizacji związkowej, co miesiąc występuje do pracodawcy o udzielenie tym dwóm członkom związku tzw. częściowego zwolnienia od pracy na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 6 u.z.z. Oprócz tego zarząd bardzo często występuje o doraźne zwolnienia od pracy - na zwykłe dni i godziny pracy (od pon. do sob. od 8.00 do 19.00). Pracownicy przychodzą do pracy tylko w niedziele i tylko w porze nocnej. W ten sposób otrzymują oni - zdecydowanie wyższe od pozostałych - wynagrodzenie za jedną godzinę pracy. Ponieważ zarząd występuje o ich częściowe zwolnienie co miesiąc - to zawyżone wynagrodzenie - jest podstawą do obliczenia wynagrodzenia za okresy nieobecności w pracy związane ze zwolnieniem.

Czy pracodawca może w jakikolwiek sposób wymóc na związku zawodowym złożenie wniosku o zwolnienie pracowników z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji związkowej - na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 6 u.z.z.- na okres obejmujący np. rok?

Wówczas - o ile nie nastąpi zmiana zasad wynagrodzenia - nie będzie konieczności comiesięcznego przeliczania wynagrodzenia za okres częściowego zwolnienia od pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?