Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wysyła pracowników na drogie, organizowane przez dużą specjalistyczną agencję, wielodniowe szkolenie w zakresie komunikacji interpresonalnej. Równocześnie zobowiązuje pracowników do podpisania umów zobowiązujących do przepracowania 3 lat po ukończeniu szkolenia, pod rygorem zwrotu proporcjonalnej części kosztów szkolenia. Po szkoleniu nie zmienią się stanowiska, na których są zatrudnieni ani warunki płacowe. W takiej sytuacji wypowiedzenie w tym okresie umowy o pracę przez tych pracowników wiązać się będzie ze zwrotem istotnych dla nich kwot.

Czy takie zachowanie pracodawcy można uznać za naruszające art. 8 kodeksu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?