Czy pracodawca może w regulaminie pracy określić obowiązek konsultacji miejsca i ceny noclegu, za które pracodawca będzie zwracał koszty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X świadczy jako dodatkową działalność gospodarczą usługi transportowe na terenie Polski. Posiada samochody ciężarowe z odpowiedni miejscami do spania dla kierowców w kabinach tych pojazdów. Jeden z kierowców takiego samochodu ciężarowego przyniósł pracodawcy (firmie X) rachunek za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w związku z odbywaniem przez niego podróży służbowej na terenie Polski. Dotychczas firma X wypłacała każdemu kierowcy ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety na podstawie § 8 r.p.s. Nie ulega wątpliwości, iż postępowanie firmy X jest prawidłowe, biorąc pod uwagę uchwałę SN z dnia 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14.

Czy istnieje możliwość wprowadzenia w regulaminie pracy firmy X ograniczeń (zapisów) dla pracowników – kierowców, aby nie przekładali oni pracodawcy rachunków za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, ale w zamian otrzymywaliby od pracodawcy ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety?

Ewentualnie wprowadzić do regulaminu pracy firmy X obowiązek każdorazowej konsultacji przez pracownika z pracodawcą rodzaju obiektu świadczącego usługi hotelarskie oraz ceny noclegu, z których pracodawca będzie zwracał koszty na podstawie rachunki, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika i braku zwrotu pracownikowi kosztów poniesionego przez niego noclegu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access