Czy pracodawca może uzależnić przyznanie świadczeń z ZFŚS od złożenia uprzednio wniosku? - OpenLEX

Czy pracodawca może uzależnić przyznanie świadczeń z ZFŚS od złożenia uprzednio wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy możliwości korzystania ze świadczeń z ZFŚS. Była pracownica zwróciła się do zakładu pracy z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi. Pracownica przeszła na rentę będąc jeszcze pracownikiem zakładu, a obecnie pobiera emeryturę. Pracownik swą prośbę umotywował trudną sytuacją materialną oraz chorobą. Zakład pracy odmówił przyznania zapomogi ze względu na nie złożenie deklaracji korzystania z funduszu w roku 2012.

Jeśli w regulaminie ZFŚS jest zapis dotyczący konieczności złożenia deklaracji korzystania z funduszu na dany rok np. do I kwartału (pracownica nie została poinformowana o konieczności złożenia deklaracji), to czy pracodawca może odmówić przyznania świadczenia?

Czy zapis w regulaminie dotyczący składania deklaracji jest zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?