Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego, jeśli pracownik z własnej inicjatywy zaczął uczęszczać do prywatnej szkoły, w której chce zdobyć nowy zawód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku salowa (miejsce pracy: szpital). Pracownik od września 2015 uczęszcza do prywatnej szkoły, w którym chce zdobyć nowy zawód "Technik sterylizacji". Zaznaczam, ze pracodawca nie wysłał pracownika do szkoły, pracownik zrobił to z własnej inicjatywy i na własny koszt. Pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego 6 dni, w związku z koniecznością odbycia praktyk.

Czy pracodawca może uznać wniosek pracownika i 6 dni nieobecności zaliczyć jako urlop szkoleniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX