Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt a po okresie 3 miesięcy zwolnienia lekarskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy na okres od 12.07.2022 do 31.01.2023. Od 20.07.2022 do 18.09.2022 przebywał na zwolnieniu lekarskim, a od 19.09.2022 został przyjęty na leczenie do placówki uzależnień terapii odwykowej uzależnień na okres 8 miesięcy. Zwolnienie lekarskie będzie wystawiane na koniec miesiąca wstecznie za cały miesiąc.

Czy możemy zwolnić pracownika na podstawie art. 53 § 1 pkt a) po okresie 3 miesięcy przebywania na zwolnieniu lekarskim, tj. 21.10.2022, mimo iż zwolnienie wystawione jest dopiero na koniec miesiąca?

Na jaki adres wysłać wypowiedzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX