Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, który podlega ochronie przedemerytalnej? - OpenLEX

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, który podlega ochronie przedemerytalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik (umowa na czas nieokreślony) objęty jest ochroną przedemerytalną. Pracownik nie stawił się do pracy bez usprawiedliwienia przez trzy dni, nie ma z nim kontaktu, mimo próby podjętej przez bezpośredniego przełożonego. Przyczyna nieobecności nieusprawiedliwionej nie jest pracodawcy znana. Pracownicy są regularnie informowani o zasadach usprawiedliwiania nieobecności w pracy, jest to również ujęte w regulaminie pracy. Pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W ocenie pracodawcy doszło do porzucenia pracy, a nieobecność pracownika zagraża jego interesom (dezorganizacja pracy w firmie produkcyjnej) i stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych a ochrona przedemerytalna jest z uwagi na powyższe wyłączona.

Jak prawidłowo pracodawca powinien sformułować uzasadnienie wypowiedzenia oraz w jakiej dacie najwcześniej może złożyć bezpiecznie takie oświadczenie?

Czy może wysłać je pocztą na adres zamieszkania pracownika i kiedy w takiej sytuacji dojdzie do rozwiązania stosunku pracy?

Jakie są skutki uzyskania następnie informacji o okolicznościach usprawiedliwiających nieobecność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX