Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobczak Michalina
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego od 15 lipca 2014 r. do 11 grudnia 2014 r.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 k.p .- pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorującym pracownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową?

Przy czym pracownica (kobieta) ma 59 lat, jest w okresie ochronnym, jest również w związkach zawodowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację