Czy pracodawca może rozłożyć pracę pracowników na dwie zmiany w związku ze spadkiem zamówień bez konieczności zmiany regulaminu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca jest firmą z branży motoryzacyjnej. W związku z globalnym problemem z półprzewodnikami (komponentami używanymi w produkcji m.in. samochodów) Spółka boryka się z różnymi skokami zamówień. Obecnie zamówienia znacząco spadły, co powoduje zatrzymania linii i wysyłanie pracowników na postoje. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych podzielony jest na 3 zmiany (pracownicy rotują na wszystkich 3 zmianach). Przy czym rozkład czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ustalony jest przez pracodawcę w harmonogramie pracy. Pracodawca planuje w nadchodzącym okresie (w trakcie spadków zamówień), korzystając ze swobody w zakresie organizowania czasu pracy rozłożyć pracę pracowników na stanowiskach robotniczych jedynie na 2 zmiany, bez konieczności zmiany Regulaminu Pracy i formalnej likwidacji 3 zmiany. Pracodawca zastrzega, że: nie zamierza wprowadzać takiej zmiany na stałe (co rodziłoby konieczność zmiany Regulaminu Pracy); harmonogram zostanie podany do wiadomości z wyprzedzeniem przewidzianym obowiązującymi przepisami; pracodawca nie będzie zmieniał pór rozpoczynania pracy wynikających z Regulaminu Pracy; nowy harmonogram nie naruszy przepisów regulujących okresy odpoczynku; W ocenie Spółki takie działanie jest zgodne z przepisami i nie narusza obowiązującego w Spółce Regulaminu Pracy. Zgodnie bowiem z § 71 Regulaminu Pracy "rozkład czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ustalony jest przez pracodawcę w harmonogramie pracy". Sporządzanie takiego harmonogramu następuje na mocy decyzji pracodawcy. Harmonogram sporządzany jest odrębnie na każdy miesiąc i podawany do wiadomości pracowników co najmniej tydzień przed rozpoczęciem okresu, na który został sporządzony.

Czy takie działanie nie narusza przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy