Czy pracodawca może równocześnie wnioskować o przyznanie środków z tytułu przestoju ekonomicznego, jak i z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy pracodawca, u którego wystąpił odpowiedni spadek obrotów, podpisując z przedstawicielami pracowników porozumienie, może w nim przewidzieć objęcie tej samej grupy pracowników zarówno postojem ekonomicznym, jak i obniżonym wymiarem czasu pracy?

Chcemy, by nasi pracownicy przez pewien okres wykonywali pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy, a następnie będziemy zmuszeni zarządzić postój ekonomiczny. Z przepisów nie wynika wprost, by takie rozwiązanie było niemożliwe. Art. 15g ust. 18 tarczy antykryzysowej stanowi, że pracodawca może otrzymać dofinansowanie w przypadku, gdy nie otrzymał wcześniej dofinansowania na tego samego pracownika w zakresie takich samych tytułów wypłat. Rozumiem, że tu tytuł wypłat będzie odmienny, podobnie jak czas, za który dopłaty te byłyby należne. Obawiamy się jednak, że możemy się spodziewać odmowy w zakresie wypłaty jednego ze świadczeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX