Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

W zakładzie pracy niekiedy pojawiają się nowe zadania, które oddelegowane są wybranym pracownikom na czas nieokreślony lub określony. Pracodawca nie chce zwiększać na stałe płacy zasadniczej. Czy pracodawca oprócz wynagrodzenia zasadniczego może przyznać pracownikowi dodatki, np.:

- stały dodatek za trudność związaną z dojazdami do różnych lokalizacji firmy (w przypadku osoby pracującej w kilku siedzibach);

- stały dodatek za przeszkolenie nowych pracowników (także w miesiącach, gdy szkolenia się nie odbywają);

- stały dodatek za prowadzenie dokumentacji sklepu (sprzedawca podczas nieobecności kierownika prowadzi dokumentację, bez względu na liczbę godzin);

- stały lub jednorazowy dodatek za dodatkowe czynności poza zakresem obowiązków na stanowisku, zwykle w godzinach pracy.

Czy zasady przyznawania ww. dodatków powinny być określone w układzie zbiorowym, regulaminie wynagrodzeń, w w umowie o pracę, czy wystarczy informacja o przyznaniu dodatku?

Czy wstrzymanie wypłaty dodatku powinno odbyć się za wypowiedzeniem zmieniającym?

Czy dodatek można przestać wypłacać wraz z zaprzestaniem czynności?

Czy pracodawca ma dowolność przyznawania dodatków stałych i jednorazowych w zależności od rodzaju zadań, jakie zleca?

Czy premię uznaniową również pracodawca może przyznać dobrowolnie, niekiedy co miesiąc, jeżeli w jego ocenie jest to zasadne?

Czy powyższe dodatki powinny być wliczane do normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?