Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może powierzyć łącznie pracownikom mienie, którym są samochody pracodawcy wykorzystywane przez pracowników do celów służbowych?

Każdy z pracowników może korzystać z każdego z kilku samochodów w zależności od potrzeb - wykonywanych czynności.

Jeśli tak, to czy w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej może wyznaczyć spośród podpisujących umowę - pracownika koordynatora, do którego będzie należał m.in. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem kart pojazdu, nad terminowym przeprowadzaniem badań samochodów, nad naprawami samochodów itp.?

Czy w przypadku zawarcia umowy o wspólnej odpowiedzialności dotyczącej samochodów stosuje się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?