Czy pracodawca może podpisać umowę o pracę z uczniem w trakcie trwania kształcenia zawodowego ucznia? - OpenLEX

Czy pracodawca może podpisać umowę o pracę z uczniem w trakcie trwania kształcenia zawodowego ucznia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł z młodocianym pracownikiem umowę na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. Następnie 19 lipca 2021 r. zawarł z nim umowę o pracę argumentując ten fakt we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika tym, że uczeń ukończył szkołę. Natomiast egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie został zdany przez ucznia 8 września 2021 r. Czy pracodawca miał prawo podpisać umowę o pracę w trakcie trwania kształcenia ucznia? Za jaki okres będzie przysługiwało pracodawcy dofinansowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX