Czy pracodawca może określić w umowie o pracę, że czas pracy w zakładzie będzie wynosić 8 godzin i 15 minut?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca przekazał mi umowę o pracę, w której znajdują się m.in. następujące zapisy:

Czas pracy określa się na 8,15 dziennie od godziny 8:30 do godziny 17:00 z 30-minutową przerwą na lunch (w tym 15 minut przerwy płatnej wliczanej do czasu pracy).

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje po przekroczeniu 8 godzin pracy na dobę lub 40 godzin pracy na tydzień.

Dniami wolnymi od pracy są: soboty, niedziele i święta określone odrębnymi przepisami.

Wymiar czasu pracy - pełny etat.

Czy zapis umowy w punkcie 1 jest zgodny z kodeksem pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access