Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Miał podpisaną z pracodawcą umowę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, na podstawie której jest zobowiązany do zwrotu pozostałych kosztów szkolenia. Uchyla się od spłaty tych kosztów. Jednocześnie wnioskuje o dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS. Czy w tej sytuacji pracodawca może odmówić wypłaty świadczenia socjalnego argumentując to brakiem spłaty zobowiązań z tytułu umowy szkoleniowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację