Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik prosi o rozwiązanie umowy w trybie ustawowym. Jest zatrudniony na czas nieokreślony, więc obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W tym samym piśmie prosi o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy, bo "powszechnie wiadomo, że pracownik będący w okresie wypowiedzenia, nienależycie wypełnia obowiązki, często i długo choruje, a niekiedy działa na szkodę zakładu pracy" (cytat z pisma pracownika, który brzmi jak groźba). W przypadku nierozwiązania umowy w tym trybie i ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy prosi o rozwiązanie za porozumieniem stron w terminie krótszym - dwa tygodnie. Stanowisko pracy jest w tej chwili nieobsadzone i trudno w pilnym trybie przyjąć kogoś innego do pracy, gdyż konieczne jest przeszkolenie.

Czy pracodawca może odmówić rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a rozwiązać za trzymiesięcznym wypowiedzeniem bez zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?