Czy pracodawca może odmówić nauczycielowi-emerytowi przyznanie pomocy finansowej z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Emerytka złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami na święta w ramach ZFŚS. Pracodawca pomimo wniosku i dołączonego oświadczenia o dochodach podjął decyzję, że nie przyzna jej pomocy finansowej nie podając uzasadnienia. W regulaminie istnieje zapis, że "Negatywne zaopiniowanie wniosku osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę lub świadczenia z funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna".

Czy nie przyznanie pomocy finansowej przez pracodawcę w takiej sytuacji było niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s.?

Co można rozumieć pod pojęciem, że przyznanie świadczeń ma charakter uznaniowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access