Czy pracodawca może kwestionować prawidłowo udokumentowane przez pracownika koszty leczenia poniesione w trakcie podnóży służbowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju mówi, że w razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.

Czy jeżeli pracownik dostarczy pracodawcy rachunki, to pracodawca nie ma prawa kwestionować ich i musi zwrócić koszty?

Czy kwotę zwrotu kosztów trzeba dodać do przychodu pracownika?

Czy w przypadku, gdy pracodawca wykupuje pracownikowi ubezpieczenie, które obejmuje zwrot kosztów za leczenie za granicą, to zwalnia go to z obowiązku zwrotu kosztów za rachunki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access