Czy pracodawca może dowolnie ustalić zasady rozwiązania umowy o pracę w ramach programu dobrowolnych odejść? - OpenLEX

Czy pracodawca może dowolnie ustalić zasady rozwiązania umowy o pracę w ramach programu dobrowolnych odejść?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niżej opisane zasady nie narażą pracodawcę na zarzut dyskryminacji i dodatkowe roszenia? 1. Pracownikowi, który do XXXX r. złoży wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron i uzyska zgodę Pracodawcy na przystąpienie do programu oraz rozwiąże umowę do XXXX r. otrzyma nagrodę w wysokości: a. X zł brutto, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 5 lat; b. XX zł brutto, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 5 do 15 lat; c. XXX zł brutto, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy powyżej 15 lat

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX