Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie część pracowników wykonuje pracę w formie pełnej telepracy (po określonym czasie pracy w biurze, mają możliwość przejścia w tryb pracy zdalnej). W aneksie do umowy takiego pracownika pracodawca zawiera informację o zmianie miejsca świadczenia pracy oraz informację o wysokości miesięcznego zwrotu tytułem korzystania z prywatnego Internetu do celów służbowych. Zwrot dokonywany jest na podstawie faktury, którą pracownik przesyła co miesiąc. Pracodawca zwraca całą kwotę (nie jego część np. 1/3 faktury), rozliczając to później jako świadczenie, które podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Czy faktura od dostawcy usług internetowych może być wystawiona na małżonkę (dane - imię i nazwisko żony) pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?