Czy pracodawca może dokonać kontroli formalnej zwolnienia lekarskiego pracownika, który jest jednocześnie radnym? - OpenLEX

Czy pracodawca może dokonać kontroli formalnej zwolnienia lekarskiego pracownika, który jest jednocześnie radnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim od 6 grudnia 2010 r. do 22 kwietnia 2011 r. i otrzymywał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego. Jest radnym i w tym okresie brał udział w posiedzeniach rady gminy.

Jak należy postąpić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?