Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą po zatrudnieniu 1 pracownika na podstawie umowy o pracę stał się pracodawcą.

Czy w związku z tym, zatrudniając tylko jednego pracownika ma obowiązek odbycia szkolenia okresowego dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP, jeżeli ma zamiar w całości powierzyć zadania związane z BHP specjaliście spoza zakładu?

Jeżeli nie musi w takim przypadku odbyć szkolenia dla pracodawców, jak to będzie się miało w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy?

Według rozporządzenia w takim przypadku w skład zespołu powypadkowego wejdzie pracodawca (w braku służby bhp) oraz specjalista spoza zakładu (w braku SIP lub innego pracownika). W opisanym przykładzie (pracodawca +1 pracownik + specjalista spoza zakładu wykonujący zadania służby bhp) pracodawca niewykonujący zadań służby BHP i tak obowiązkowo wchodzi w skład zespołu powypadkowego, więc powinien posiadać wystarczający zasób wiedzy, aby właściwie i rzetelnie ustalić ze specjalistą spoza zakładu przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku (wiedza zawarta w ramowym programie szkolenia dla pracodawców). W tym przypadku dochodzi także do problemu wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy, gdy pracodawca zatrudnia tylko 1 osobę - sam powinien posiadać dostateczną wiedzę do udzielania pierwszej pomocy (program ramowy szkolenia dla pracodawców). Trudno w tym przypadku, aby specjalista spoza zakładu będący w firmie z doskoku był osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy. Kompetencje służby bhp są ograniczone, jeżeli chodzi o zakres działań (w tym przypadku specjalista spoza zakładu wykonuje je zgodnie z listą zadań służby bhp nie może wykonywać żadnej innej pracy).

Czy pracodawca mimo powierzenia zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu powinien odbyć szkolenie okresowe dla pracodawców, aby rzetelnie wykonywać swoje obowiązki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?