Czy pracodawca ma prawo żądać informacji dotyczących sposobu korzystania przez pracowników z zajęć sportowych, jeżeli karnety... - OpenLEX

Czy pracodawca ma prawo żądać informacji dotyczących sposobu korzystania przez pracowników z zajęć sportowych, jeżeli karnety na zajęcia współfinansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca w ramach dofinansowania świadczeń z ZFŚS dokłada pracownikom część kwoty do korzystania z usług sportowych w zależności od ich dochodu na członka rodziny. Pracodawca zwrócił się z prośbą do firmy oferującej w/w usługi sportowe o wykaz osób i sposób jak często korzystają z zajęć sportowych. Firma oferująca usługi sportowe odmówiła podania danych jak poszczególni pracownicy korzystają z tych usług sportowych ze względu na ochronę danych osobowych. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma prawo uzyskać ww. informacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?