Czy pracodawca ma obowiązek wyrazić zgodę na wykorzystanie przez pracownika całego urlopu za dany rok?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Pracownica w dniu 17.09.2018 r. złożyła wniosek o urlop wychowawczy do wykorzystania bezpośrednio po urlopie rodzicielskim tj. od 17.10.2018 r. do 17.10.2019 r. Nie wnioskowała o zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego tj. 8.10.2018 r. zwróciła się z wnioskiem do pracodawcy o anulowanie wniosku o urlop wychowawczy i udzielenie bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego). Pracodawca wyraził zgodę na anulowanie urlopu wychowawczego i udzielił pracownicy na jej wniosek urlopu zaległego za 2016 r. 4 dni za 2017 r. 26 dni oraz za 2018 r. 26 dni. Pracownica ten urlop wykorzysta do 10 stycznia 2019 r. W perspektywie rozważa wniosek o urlop wychowawczy, przedtem jednak nie chcąc stracić prawa do urlopu za 2019 r. wnioskuje o wykorzystanie całego urlopu w liczbie 26 dni.

Czy pracodawca ma obowiązek wyrazić na to zgodę, czy też może udzielić pracownicy urlopu proporcjonalnego?

Czyli za styczeń 2019 r. 2 dni powyżej 10. stycznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX