Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę rentową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca w sierpniu 2009 r. rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu pracy. Pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę pobierał świadczenie rehabilitacyjne. W sierpniu 2010 r. pracodawca otrzymał decyzję ZUS przyznającą pracownikowi rentę od lipca 2010 r.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę rentową?

W jaki sposób należy obliczyć wysokość odprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX