Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica została zatrudniona na czas określony na okres od 20 stycznia 2014 r. do 19 października 2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku sprzątaczka. W umowie o pracę zapisano, że strony mają prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem bez podania przyczyny. Po zmianie przepisów od dnia 22 lutego 2016 r. pracownica otrzymała informację o zmianie długości wypowiedzenia zawartej umowy. Obecnie pracownicę obowiązuje 1 - miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca w styczniu zamierza wręczyć tej pracownicy wypowiedzenie zmieniające w zakresie zmniejszenia etatu na 3/4 i zmniejszeniu wynagrodzenia.

Czy w wypowiedzeniu zmieniającym tej pracownicy należy podać przyczynę wypowiedzenia?

Czy w miejscu gdzie na wypowiedzeniu zmieniającym podaje się przyczynę wypowiedzenia można wpisać "nie dotyczy"?

Kiedy upłynie połowa okresu wypowiedzenia?

Jaki okres obecnie od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje na prawo wniesienia odwołania do sądu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację