Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymaliśmy pismo ZUS dotyczące kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich, w którym zostaliśmy poinformowani , ze w celu analizy działań w w/w zakresie jesteśmy proszeni o przekazywanie do jednostki ZUS inf. o przeprowadzonych kontrolach w okresach, za które wypłacamy naszym pracownikom zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy lub świadczenia rehabilitacyjne.Do pisma dołączono druk do wypełnienia -"Informacja o kontrolach prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonych przez płatnika składek w miesiącu :.... ".Proszeni jesteśmy o przekazywanie tego formularza w cyklach miesięcznych do 15 nast. miesiąca. Czy jest przepis , który nakłada na naszą fimę obowiązek przeprowadzania w/w kontroli? Oraz idąc dalej czy odsyłanie tego formularza jest obowiązkiem płatnika składek. Jeżeli tak to jaki przepis nakłada na nas ten obowiązek.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX