Czy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składkę na FEP za pracowników, którzy nie będą korzystali z emerytury pomostowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie pracy (elektrowni) zatrudnieni są pracownicy uprawnieni do emerytur pomostowych. Są również osoby posiadające pełen staż ubezpieczeniowy na 1 stycznia 1999 r. tj. 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach (oczekujące na osiągnięcie wieku uprawniającego do wcześniejszej emerytury) a pracujące obecnie na stanowiskach pracy, które zaliczane są zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - dalej u.e.p. do stanowisk, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Czy za ww. pracowników zgodnie z art. 35 u.e.p. należy również odprowadzać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) pomimo, że pracownicy nie będą korzystali z emerytur pomostowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX