Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zleceniodawca (zatrudniający na dzień 31.12.2018 r. ponad 400 pracowników) zawarł ze zleceniobiorcą w wieku 23 lat umowę zlecenie od dnia 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. W terminie od 1 czerwca do 30 września 2019 r. zleceniobiorca podlegał składkom emerytalno-rentowym. Z dniem 01.10.2019 r. zleceniobiorca złożył oświadczenie o posiadaniu statusu studenta i kopię legitymacji studenckiej od 01.10.2019 do 31.03.2020 r., tym samym został wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca nie złożył oświadczenia o rezygnacji z PPK.

Czy zleceniodawca ma obowiązek objęcia zleceniobiorcę PPK od 01 lipca 2019 r.?

Czy i w jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację