Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca ma obowiązek konsultowania nałożonej kary na pracownika z organizacjami związkowymi po wniesieniu sprzeciwu przez ukaranego, jeżeli przepisy prawa nie zostały naruszone (terminy) art. 112 § 1 zdanie pierwsze k.p.?

Pracownik należy do organizacji związkowej, która wystąpiła z pismem o anulowanie kary w związku z brakiem konsultacji po wniesieniu sprzeciwu. Kara porządkowa została nałożona w miesiącu kwietniu 2008 r.Jak należy postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?