Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawcę obowiązuje konieczność dołączania informacji do umowy do każdej umowy o pracę?

Czy wystarczy dołączenie takiej informacji do umowy na okres próbny i nie ma konieczności dołączania tej samej informacji (zakładając, że nic się nie zmienia w zakresie informacji zawartych w informacji do umowy) do kolejnych umów zawartych z pracownikiem w ciągłości z umową na okres próbny (kolejno umowa na czas określony i na czas nieokreślony)?

Czy jeśli w międzyczasie, przy umowie na czas określony zawartej po umowie na okres próbny, gdy zmienia się wymiar urlopu pracownika z 20 na 26 dni (umowa na czas określony nie rozwiązuje się w międzyczasie z upływem okresu, trwa jeszcze rok dłużej po zmianie wymiaru urlopu pracownika), to czy jest konieczność wręczenia pracownikowi kolejnej informacji do umowy o pracę ze zmienionym wymiarem urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?