Czy pracodawca, który nie dysponuje odpowiednim alkomatem do zweryfikowania stanu trzeźwości pracownika, może zwrócić się do Policji o pomoc w tej sprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca ma możliwość wezwania uprawniony organ ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu przeprowadzenia badań, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 lutego 2023r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika?

Ośrodek pomocy społecznej zamierza zakupić jedynie analizator wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, ze względu na jego dostępność i cenę. Analizator wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 ze względu na wysoki koszt zakupu jest poza zasięgiem cenowym ośrodka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX