Czy pracodawca kierownika jednostki organizacyjnej powiatu ma obowiązek stałej weryfikacji czy kierownik ten nie narusza zakazów prowadzenia działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu - Zarządu Dróg, osiąga dochody z tytułu umów zleceń/umów o dzieło itp. Pracownik nie prowadzi działalności gospodarczej. Wysokość dochodów jest zbliżona do tych uzyskanych z tyt. umowy o pracę. Dochody te wykazuje jedynie w oświadczeniu majątkowym.

Czy na pracodawcy ciążą w związku z tym jakieś obowiązki?

Wszyscy pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu zostali pouczeni o zakazie wynikającym z art. 30 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - dalej u.p.s., dot. zakazu wykonywania czynności pozostających w sprzeczności z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych.

Czy pracodawca powinien analizować oświadczenie pod kątem przestrzegania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne?

Jeśli tak to jakie kroki powinien podjąć?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access