Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik, któremu pracodawca zamierzał wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę poszedł na zwolnienie lekarskie. Po okresie 182 dni choroby nadal na zwolnieniu lekarskim pozostaje. Jest to rencista, zatem świadczenie rehabilitacyjne pracownikowi nie przysługuje. W 177 dniu choroby pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy pracę za wypowiedzeniem, tak aby uprzedzić ruch pracodawcy, który po 182 dniach choroby pracownika może z nim rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b. Kodeksu pracy i aby pobierać wynagrodzenie za 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

Czy w takiej sytuacji pracodawca jest związany oświadczeniem woli pracownika o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem i utrzymywać go w zatrudnieniu przez kolejne 3 miesiące (okres wypowiedzenia), czy też może rozwiązać z nim umowę w trybie art. 53 Kodeksu pracy po 182 dniach nieobecności pracownika związanej z chorobą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?