Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik biurowy na badaniach wstępnych do pracy otrzymał zalecenie lekarza medycyny pracy do pracy w okularach korekcyjnych (na skierowaniu wpisano – praca co najmniej 4 godziny przed monitorem ekranowym). Pracodawca zapewnił pracownikowi okulary. Zgodnie z zakładowym regulaminem pracodawca zapewnia zwrot kosztów badania w 100%, szkieł w 100% i oprawki do wysokości 150 zł. Pracodawca zwraca pracownikowi koszt zakupu okularów co 2 lata. Pracownik został skierowany na badania okresowe. Lekarz medycyny pracy zalecił nadal pracę w okularach korekcyjnych (nie było pogorszenia wzroku – nadal ta sama wada). Pracownik dostarczył fakturę za nowe okulary po 2 miesiącach od badania okresowego z wnioskiem o zwrot kosztów zakupu okularów. Regulaminowe 2 lata minęły po badaniu okresowym, a przed zakupem okularów.

Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu okularów pracownikowi?

Czy zakup nowych okularów musi wynikać z pogorszenia wzroku?

Czy upływa czasu między zaleceniem lekarza przy badaniach okresowych a zakupem (2 miesiące) ma znaczenie?

Co w przypadku gdy pracownik zwróci się z wnioskiem o refundację zakupu okularów argumentując to zniszczeniem starych okularów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?