Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracownika z kartami charakterystyk substancji, których pracownik będzie używał w pracy?

Jeśli tak, to w jaki sposób takie szkolenie należy potwierdzić?

Jakie kwalifikacje i doświadczenie musi posiadać osoba szkoląca z kart charakterystyk i z jakich przepisów to wynika?

Czy jest obowiązek prawny, aby na stanowiskach pracy znajdowały się karty charakterystyki wszystkich używanych tam substancji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?