Czy pracodawca jest zobligowany do wypłaty pracownikowi różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami na wyżywienie, a należnymi dietami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik spółki odbył podróż zagraniczną, pracodawca opłacił pracownikowi koszt przejazdu, zakwaterowania. Pracownik przedstawił do rozliczenia rachunki za wyżywienie i opłaty za bilety komunikacji miejskiej - na tej podstawie dokonano zwrotu poniesionych wydatków. Poniesione wydatki na wyżywienie były niższe niż należne diety.

Czy pracodawca jest zobligowany do wypłaty pracownikowi różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami na wyżywienie, a należnymi dietami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX